watermark logo

Up next

【古琴Guqin】《泛滄浪》小舟從此逝,江海寄餘生 | 來聽純正的中國韻律 · 宋代古曲

1 Views· 09/22/22
MoseRios9
MoseRios9
0 Subscribers
0

南宋郭楚望所作,誌在扁舟五湖,棄功名如遺芥;載風月而播弄雲水,渺世事之若浮漚。掄竿網罟,日沈天曉,伴煙雨而友鷗鷺,道宏古今,心合太虛,其趣也若是。

據《神奇秘譜》譜本
古琴演奏:葉力嘉
拍攝:劉孟宸
錄音/混音/後期:唐彬
出品:自得琴社

#自得琴社 #國樂 #民樂 #古典音樂 #古琴 #中國樂器 #東方音樂 #中國傳統樂器 #Zide #guqin #Chinesetradtionalinstrument

Show more

 0 Comments sort   Sort By


Up next